KHÁCH HÀNG CHỊ MAI ĐĂNG KÝ GÓI PHỤC HỒI SAU SINH

Điều dưỡng viên: Thùy Dương
Dương làm việc nhiệt tình, mát tay, chuyên nghiệp. Cảm ơn Dương và Bảo Nam rất nhiều.

To Top